FAQ's

Les eines de lluita noviolenta no són només la denúncia, la no cooperació i la creació d’alternatives, també ho és la desobediència civil, i una de les seves formes habituals és la objecció fiscal. La monarquia se sustenta en els nostres impostos. La força de la objecció fiscal rau en què ens atrevim a deixar de cooperar amb la monarquia i els aparells repressius que la sustenten, tot assumint-ne les conseqüències, per posar en evidència la seva repressió i violació de drets.

La objecció fiscal no és un dret explícitament reconegut però n’existeix jurisprudència segons la qual l’objecció de consciència per motius ideològics, i per tant també la seva variant fiscal, podria estar emparada per la Constitució espanyola sota la forma de llibertat de consciència. Cal assenyalar que hi ha un precedent a favor de l’objecció fiscal en la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 2006 al recurs interposat per Joan Surroca Sens, en la que s’anul·la la sanció d’Hisenda per considerar que no hi havia intenció de cometre frau fiscal. Sabem però que sentències passades no garanteixen la seva aplicació present ni futura.

Qualsevol persona contribuent a l’IRPF. Considerem que les persones assalariades (treballadores, funcionàries, pensionistes…) tenen un risc molt més previsible que les autònomes i empresàries.

No. L’esborrany s’ha d’editar per poder introduir la quantitat a desobeir.

Sempre és aconsellable fer la declaració, per veure si surt negativa (a retornar) o si surt positiva (a pagar). En aquest cas, si no s’arriba al mínim obligatori, es pot no lliurar la declaració. En qualsevol dels dos casos, malgrat no estar obligat, pots fer la teva objecció i presentar-la.

Sí. En aquest cas en la liquidació sortirà una quantitat més alta, que és la quantitat de la declaració més la quantitat objectada.

Sí. En aquest cas en la liquidació sortirà una quantitat més baixa a pagar, que és la de la declaració menys la quantitat objectada.

En el cas que ’l’Agència Tributària espanyola detecti la objecció fiscal – que no sempre ho fa – pot reclamar-te l’import, però no acostuma a sancionar el contribuent. Pot fer una “proposta de liquidació provisional” (una paral·lela) on es demana que es justifiquin els diners desgravats a la casella on s’ha escrit la quantitat de la objecció fiscal.

Si la declaració és “a retornar”, s’haurà d’ingressar la quantitat reclamada. I si és “a pagar”, s’haurà d’ingressar la quantitat reclamada amb interessos de demora (3,75%)

Presento una al·legació mitjançant aquest document.

Em requereix una liquidació amb la quantitat reclamada i una sanció del 50%, més un 10% de perjudici econòmic. Sobre 100,00€ reclamats, en pagaria 160,00€. Si accepto aquesta liquidació i la pago en termini, tinc una reducció, de tal manera que la sanció final seria del 31,50%. De 100,00€ en pagaria 131,50€.

Si la declaració era a retornar la sanció seria d’un 15%  sobre la quantitat reclamada. Si accepto la nova liquidació i pago en termini, la sanció final seria d’un 7,87%.

L’agència tributària espanyola procedirà a recuperar, a embargar les quantitats reclamades, amb interessos de demora. Aleshores, puc presentar unes segones al·legacions, en aquest cas al tribunal econòmic administratiu mitjançant aquest document.

L’agència tributària espanyola pot proposar una paral·lela i retornar-te els diners segons aquesta paral·lela. Es pot presentar al·legació.

Poden revisar-les fins a 4 anys, però si són correctes i no s’han fet objeccions fiscals en any anteriors, no ha de passar res.

Ingressar-los al Fons Republicà d’Acció Social o a una altra entitat o causa. Si no acredites que has ingressat la quantitat objectada a un altre lloc hisenda et pot acusar de buscar un benefici econòmic personal en la objecció i acusar-te d’evasió fiscal.

Amb aquesta campanya assumeixes un petit risc – la sanció que podem rebre es l’embargament de la quantitat d’objecció fiscal incrementada amb interessos – però val la pena. Tots els grans canvis per la llibertat, s’han concretat quan moltes persones han estat disposades a fer, totes juntes, petites accions com aquesta. Pas a pas, deixant de col·laborar econòmicament amb la repressió, tombarem la monarquia.

 

Digues #Proumonarquia

Comparteix l'acció

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

Digues #Proumonarquia

Comparteix l'acció

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram